CZ
EN
DE
Vyhledání:
Aktuálně

Elektronická podatelna Města Ústí nad Orlicí

Město Ústí nad Orlicí má zřízenou elektronickou podatelnu dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a ve smyslu standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen (věstník ÚVIS částka 1/2002) a standardu ISVS pro komunikaci informačních systémů (věstník ÚVIS částka 2/2000).

Elektronická podatelna je v nepřetržitém provozu.
Elektronické zprávy lze podat na e-mailové adrese: podatelna@muuo.cz
Formáty datových zpráv a příloh: *.doc, *.pdf, *.xls, *.rtf, *.txt, *.zfo, *.xml
Maximální velikost zprávy je stanovena na 8 MB.

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.
Spustitelné soubory ( např. *.exe, *.com apod.) nebudou přijaty - při zjištění jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů smazány.

Elektronická podatelna provádí kontrolu:

  • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  • zda je elektronicky podepsáno - platný, zaručený elektonický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou (I.CA)


Elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání e-mailovou zprávou na adresu elektronické pošty odesílatele.

Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou vyřizovány jako běžná korespondence.

Datová schránka Města Ústí nad Orlicí


Město Ústí nad Orlicí má zřízenou Datovou schránku dle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Datová schránka je v nepřetržitém provozu.
Datové zprávy lze zasílat na ID schránky: bxcbwmg
Formáty datových příloh zprávy jsou stanoveny vyhláškou č. 194/2009 Sb.
Maximální velikost zprávy je stanovena na 10 MB.

 

 

 

Zodpovídá: Lukáš Prokeš, webmaster Aktualizováno dne 4. 4. 2013
Krizové řízení
Informační centrum

Informační centrum

Chcete být informováni o dění ve Vašem městě na svůj email?
Registrujte svoji emailovou adresu a my Vám budeme novinky zasílat.
Kalendář akcí
Obecné informace

Úterý 18. 6. 2024
Svátek má Milan

Mapa

Město Ústí nad Orlicí
kraj: Pardubický
okres: Ústí nad Orlicí
katastr. výměra: 36,36 km2
počet obyvatel:
14 395 (31. 12. 2015)
starosta: Petr Hájek

Web kamera