CZ
EN
DE
Vyhledání:
Aktuálně

Sociální služby

Kulturní vyspělost každé společnosti se dá hodnotit také podle toho, jak se stará o své občany, kteří se z důvodu věku, zdravotního stavu nebo jiného omezení, stávají závislými na pomoci druhých. Z tohoto  pohledu  má město Ústí nad Orlicí vybudován solidní základ pro péči o takové občany, především pro skupinu seniorů.

 

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí 

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí je příspěvkovou organizací zastřešující pečovatelskou službu, Seniorklub a od 1.1.2016 také Denní stacionář Človíček a Týdenní stacionář Mezi Vámi. Služby týdenní a denní stacionář jsou nadále poskytovány na adrese Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka čp. 123.

Pečovatelská služba:

Je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jejím posláním je podporou a pomocí klientům zvládat nepříznivé životní situace, při setrvání v jejich domácím prostředí, bez narušení vazeb na jejich blízké a vrstevníky. Na pečovatelskou službu se mohou obrátit osoby, které mají sníženou soběstačnost vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, postižení, věku nebo chronickému onemocnění včetně duševního, a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  Jedná se o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně, donášku nebo dovoz stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a doprovod k lékaři a na úřady. Služba je poskytována přímo v domácnostech klientů s důrazem na respektování jejich individuální volby a potřeb či zachování soukromí. Provozní doba pečovatelské služby: pondělí až pátek od 6.30 hod do 20.00 hod; sobota, neděle a svátky od 8.00 hod do 20.00 hod.

Seniorklub:

Součástí Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí je Senior klub, jehož posláním je pomáhat seniorům, osobám v tíživé životní situaci a osobám osamělým s organizací volného času, v navazování kontaktů, začleňování do společnosti nebo umožněním jejich seberealizace účastí na kulturním životě. Přihlášky do Seniorklubu je možné podávat každé úterý od 10 do 12 hodin na Sladkovně (Masarykova č. 105) společně s uhrazením ročního členského příspěvku ve výši 200 Kč.

Stacionář:

Denní a týdenní stacionář poskytují své služby osobám s mentálním postižením, event. přidruženou smyslovou nebo tělesnou vadou, převážně z okresu Ústí nad Orlicí (věková kategorie 3 – 64 let). Cílem služby je zvládat běžné úkony péče o vlastní osobu, posilovat vlastní samostatnost, získat praktické dovednosti potřebné k běžnému životu, zvládat dovednosti běžného života jako je praní, nakupování, vaření, hygiena, úklid, telefonování, internet, hospodaření s penězi, cestování, apod., dále podpořit v orientaci vlastních právních a sociálních nároků, poskytovat nezbytnou ošetřovatelskou péči, naplňovat individuální potřeby uživatelů při veškerých činnostech. Provozní doba stacionáře: Denní stacionář Človíček – pondělí až čtvrtek, 6.00 hod až 17.00 hod, v pátek do 15.00 hod; Týdenní stacionář Mezi vámi – od pondělí 6.00 hod až do pátku 15.00 hod nepřetržitě.

Důležité kontakty

Mgr. Radka Vašková, ředitelka CSP, tel.: 606 512 972, email: reditel@csp-uo.cz

Jitka Svobodová, vedoucí pečovatelské služby, tel.: 728 916 474, email: koordinator@csp-uo.cz

JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda Seniorklubu, tel.: 734 398 390, email: seniorklub@csp-uo.cz

Hana Zastoupilová, DiS., vedoucí stacionáře, tel.: 732 163 104, email: vedouci.stac@csp-uo.cz

 

Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje v současné době tyto sociální služby:

Domov pro seniory:

Služba je poskytována v budově B nepřetržitě jako dlouhodobá pobytová služba sociální péče pro seniory od 65 let věku, případně mladší osoby, závislé na pomoci jiné osoby. Součástí služby je celodenní stravování a praní prádla.

Domov se zvláštním režimem:

Služba pro osoby od 45 let věku, které trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence je poskytována v budově A nepřetržitě jako dlouhodobá pobytová služba sociální péče, součástí služby je celodenní stravování a praní prádla. Služba není určena osobám vyžadujícím specifický přístup personálu nebo technické vybavení, kterými Domov důchodců Ústí nad Orlicí nedisponuje.

Odlehčovací služba:

Služba je poskytována celoročně 24 hodin denně jako přechodná pobytová služba sociální péče v budově B seniorům od 65 let věku, případně mladším, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby, maximálně po dobu tří měsíců. Součástí služby je celodenní stravování a praní prádla.

Odborné poradenství:

Služba je určena rodinným příslušníkům, kteří se dlouhodobě starají o osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinou demencí (v domácím prostředí, nebo o své blízké umístěné v našem zařízení).


Domov důchodců Ústí nad Orlicí – poskytuje službu Domov pro seniory, Domov se zvláštním režime, Odlehčovací službu a Alzheimer poradnu.

Centrum sociální péče  Ústí nad Orlicí – zajišťuje Pečovatelskou službu, Senior klub a Stacionář.

Stacionář Ústí nad Orlicí – pod hlavičkou Centra sociálních služeb města Ústí nad Orlicí je poskytována služba Denní stacionář  „Človíček“ a Týdenní stacionář „Mezi vámi“.

Katalog sociálních a souvisejících služeb

Krizové řízení
Informační centrum

Informační centrum

Chcete být informováni o dění ve Vašem městě na svůj email?
Registrujte svoji emailovou adresu a my Vám budeme novinky zasílat.
Kalendář akcí
Obecné informace

Čtvrtek 23. 5. 2024
Svátek má Vladimír

Mapa

Město Ústí nad Orlicí
kraj: Pardubický
okres: Ústí nad Orlicí
katastr. výměra: 36,36 km2
počet obyvatel:
14 395 (31. 12. 2015)
starosta: Petr Hájek

Web kamera