CZ
EN
DE
Vyhledání:
Aktuálně

Starosta


Petr Hájek
 

Starosta

Kompetence na úseku samosprávy v oblastech:

odbor rozvoje města
odbor školství, kultury, cestovního ruchu a propagace
Městská policie
krizové řízení
interní audit

 

Telefon:
Pevná linka: +420465514235-6, mobil: +420777736337

Adresa:
Petr Hájek
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí
E-mail: hajek@muuo.cz

 

Místostarostové

 


Jiří PreclíkJiří Preclík

místostarosta

Kompetence na úseku samosprávy v oblastech:

odbor finanční
odbor sociálních služeb
odbor právní a obecního živnostenského úřadu
odbor životního prostředí
koordinace osadních výborů

 

Telefon:
Pevná linka: +420465514234
mobil: +420775736588

Adresa:
Jiří Preclík

Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí
E-mail: preclik@muuo.cz


Ing. Michal Kokula

neuvolněný místostarosta

Ing. Michal Kokula

Kompetence na úseku samosprávy v oblastech:

odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend
odbor kancelář tajemníka
odbor stavební úřad

 

Telefon:
Pevná linka: +420465514121

Adresa:
Ing. Michal Kokula
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí
E-mail: kokula@muuo.cz


Matouš Pořický

neuvolněný místostarosta

Matouš Pořický

Kompetence na úseku samosprávy v oblastech:

odbor majetkoprávní
správa majetku města
 

Telefon:
Pevná linka: +420465514217

Adresa:
Matouš Pořický
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí
E-mail: poricky@muuo.cz


Vedení města

Vedení města pro volební období 2014 - 2018 tvoří starosta a tři místostarostové.

Vedoucím městského úřadu je tajemník.


Tajemník městského úřadu


JUDr. Kalousková Eva

JUDr. Eva Kalousková

Telefon: Pevná linka: +420465514222
Mobil: +420777736322

Adresa:
JUDr. Eva Kalousková
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí
E-mail:kalouskova@muuo.cz

 

Tajemník úřadu plní úkoly stanovené zákonem o obcích (§110 odst. 4) a dalšími zvláštními právními předpisy, zejména zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené úřadu.

 

Tajemník je ze své  činnosti odpovědný:

 • v oblasti samostatné působnosti města starostovi a radě
 • v oblasti přenesené působnosti starostovi

Tajemník úřadu:

 • plní funkci statutárního orgánu podle zvláštních předpisů
 • sjednává pracovní smlouvy a stanovuje platy všech zaměstnanců úřadu dle platných právních předpisů
 • je nadřízeným všem zaměstnancům úřadu

Tajemník koordinuje činnost odborů při plnění úkolů:

 • plynoucích ze zákona, dalších právních předpisů a nařízení
 • plynoucích z usnesení zastupitelstva nebo rady

Tajemník dále:

 • vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád úřadu, individuální řídící akty, pokyny včetně změn a doplňků
 • navrhuje radě organizační řád úřadu a jeho změny, včetně změn organizační struktury úřadu
 • předkládá radě návrhy na jmenování a případně odvolání vedoucích odborů úřadu
 • podepisuje rozhodnutí vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný zaměstnanec úřadu
 • svolává a řídí porady vedoucích odborů
 • plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města
 • přijímá státoobčanský slib fyzické osoby podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR
 • zajišťuje vedení registru podle zákona o střetu zájmů

 

Výsledky personálních výběrových řízení ZDE.

Krizové řízení
Informační centrum

Informační centrum

Chcete být informováni o dění ve Vašem městě na svůj email?
Registrujte svoji emailovou adresu a my Vám budeme novinky zasílat.
Kalendář akcí
Obecné informace

Čtvrtek 23. 5. 2024
Svátek má Vladimír

Mapa

Město Ústí nad Orlicí
kraj: Pardubický
okres: Ústí nad Orlicí
katastr. výměra: 36,36 km2
počet obyvatel:
14 395 (31. 12. 2015)
starosta: Petr Hájek

Web kamera