CZ
EN
DE
Vyhledání:
Aktuálně

Městský úřad

Městský úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník a zaměstnanci zařazení do příslušných odborů a oddělení úřadu.

V oblasti smostatné působnosti plní městský úřad úkoly uložené mu zastupitelstvem města a radou města. Úřad rovněž zajišťuje pomoc v činnosti výborům zastupitelstva města a komisím rady města jako například potřebné administrativní práce nebo zpracování některých podkladových materiálů.

V oblasti přenesené působnosti úřad vykonává státní správu ve věcech, jejichž projednávání a rozhodování mu bylo svěřeno výlučně zákonem.

Městskému úřadu rovněž přísluší rozhodování o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Městský úřad Ústí nad Orlicí

sídlo: Sychrova ulice 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 514 111
fax: 465 525 563
starosta: Petr Hájek
místostarosta: Jiří Preclík
místostarosta: Ing. Michal Kokula
místostarosta: Matouš Pořický
tajemník MěÚ: JUDr. Eva Kalousková

Odbory městského úřadu:

1. Útvar interního auditu

2. Útvar krizového řízení

3. Kancelář tajemníka

  • oddělení informatiky

4. Finanční odbor

5. Majetkoprávní odbor

  • oddělení majetkových úkonů

6. Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

  • oddělení cestovního ruchu a propagace

7. Odbor rozvoje města

8. Odbor životního prostředí

9. Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

  • oddělení správní

10. Odbor stavebního úřadu

11. Odbor právní a obecního živnostenského úřadu

12. Odbor sociálních služeb

  • oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Důležité dokumenty

Úplné znění Organizačního řádu - účinnost od 1.4.2013 (ve znění Dodatku č. 7 - účinnost od 1.3.2016)

Výroční zpráva města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí za rok 2014

Výroční zpráva města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí za rok 2013

Výroční zpráva města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí za rok 2012 

Výroční zpráva města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí za rok 2011

Zpráva z auditu MěÚ

Vize Městského úřadu Ústí nad Orlicí

 

 

Krizové řízení
Informační centrum

Informační centrum

Chcete být informováni o dění ve Vašem městě na svůj email?
Registrujte svoji emailovou adresu a my Vám budeme novinky zasílat.
Kalendář akcí
Obecné informace

Čtvrtek 23. 5. 2024
Svátek má Vladimír

Mapa

Město Ústí nad Orlicí
kraj: Pardubický
okres: Ústí nad Orlicí
katastr. výměra: 36,36 km2
počet obyvatel:
14 395 (31. 12. 2015)
starosta: Petr Hájek

Web kamera