CZ
EN
DE
Vyhledání:
Aktuálně

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Celou dobu existence lidstva je provázeno přírodními katastrofami, neštěstími, mimořádnými událostmi apod., které ohrožují zdraví lidí, jejich majetky a životní prostředí, způsobené přírodou nebo vlastním přičiněním. Technologický rozvoj, zvýšená spotřeba energie, surovin,… a s tím spojené změny životního prostředí, podmiňují nárůst vzniku mimořádných událostí, havárií, pohrom a tím i škod, které tak vznikají.


Důležitým prvkem v systému ochrany před následky mimořádných událostí a krizových situací je prevence, která však nedokáže jejich vzniku a šíření plně zabránit. V závislosti na stupni svého vývoje proto buduje různě účinné ochranné a obranné mechanismy. K tomuto účelu byl zřízen Integrovaný záchranný systém (IZS), který ve spolupráci s úřady měst a obcí účinně působí v případech vzniku nenadálých živelných pohrom nebo průmyslových havárií, poskytuje okamžitou pomoc postiženým a minimalizuje následky těchto událostí na obyvatelstvo.

 

Na obce jsou tak kladeny v této oblasti důležité úkoly. Aby byl systém funkční, je nutné pojmout krizové řízení jako nedílnou součást činnosti nejen úřadu, ale i dalších složek, právnických a fyzických osob. U městského úřadu Ústí nad Orlicí, obce s rozšířenou působností pro dalších 15 obcí, zabezpečuje koordinaci bezpečnostních opatření a plnění těchto úkolů Útvar krizoho řízení. Zde vznikla na základě úkolů obce a reálných potřeb seznámení občanů s touto problematikou tato stránka, která bude průběžně rozvíjena a doplňována.

 

Krizové řízení je tedy souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.Krizové a havarijní orgány města, Složky ISZ

I. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností
 Bezpečnostní rada je koordinační orgán obce pro přípravu na krizové situace. Její vznik a úkoly jsou vymezeny zákonem č. 240/2000 Sb. (krizový zákon), § 21, 24 a nařízením vlády č. 462/2000 Sb., § 8, 9. Bezpečnostní rada hodnotí stávající situaci, připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací a vytyčuje úkoly na pravidelných jednáních, které se konají zpravidla 2x za rok. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí provádí svoji činnost pro celý správní obvod.

II. Krizový štáb obce s rozšířenou působností

Krizový štáb je pracovním orgánem starosty pro řešení krizových situací. Jeho vznik a úkoly jsou vymezeny zákonem č. 240/2000 Sb. (krizový zákon), § 21 a nařízením vlády č. 462/2000 Sb., § 12-14. Při aktivaci krizového štábu k řešení krizové situace nebo rozsáhlé mimořádné události zasedá tento orgán zpravidla v zasedací místnosti rady města Ústí nad Orlicí - budova MěÚ, Sychrova 16. Krizový štáb obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí provádí svoji činnost pro celý správní obvod.
 

III. Povodňová komise obce s rozšířenou působností
Povodňová komise je povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a v tomto správním obvodu zabezpečuje činnost. Povodňová komise ORP je zřízena v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., § 79. V jejím čele stojí starosta města Ústí nad Orlicí V případě aktivace Krizového štábu ORP Ústí nad Orlicí se povodňová komise stává součástí krizového štábu.

IV. Povodňová komise města Ústí nad Orlicí

Povodňová komise je povodňovým orgánem města Ústí nad Orlicí a zde zabezpečuje činnost. Povodňová komise města je zřízena v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., § 78. V jejím čele stojí starosta města Ústí nad Orlicí Tato komise je podřízena Povodňové komisi obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí.

 
Krizové orgány města a ORP


Bezpečnostní rada ORP
Statut BR ORP

Jednací řád BR ORP

Povodňová komise města UO
Povodňová komise ORP

 

Z krizového řízení...


Slovníček výrazů

Ochrana obyvatel

Příručky

Legislativa

Jednání Bezpečnostní rady volební období 2014-2018


Zápis 4. BR ze dne 26. 04. 2016

Zápis 3. BR ze dne 13. 11. 2015

Zápis 2. BR ze dne 26. 03. 2015

Zápis 1. BR ze dne 02. 12. 2014

 

Tiskopisy


Povodňový plán nemovitosti

 

Složky IZS


Integrovaný záchranný systém (IZS) - je koordinovaným postupem jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. IZS specifikuje zákon č. 239/2000 Sb. v posledním platném znění.

 

IZS se člení na základní složky (HZS ČR, Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami PO, Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba) a ostatní složky, které při řešení mimořádné události poskytují plánovanou pomoc na vyžádání.

 

1. Hasičský záchranný sbor ČR

Základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. HZS ČR tvoří: generální ředitelství HZS a hasičské záchranné sbory krajů

 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje sídlí v Pardubicích, ul. Teplého 1526 a v bývalých okresních městech má své územní odbory - územní odbor Ústí nad Orlicí sídlí: Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí, tel. 950 585 111, tísňové č. 150. Tento územní odbor vytváří požární stanice - Požární stanice HZS sídlí: Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí, a zabezpečuje nepřetržitou službu. Více na stránkách

www.hzspa.cz ...

 

2. Jednotky požární ochrany (JPO) zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami PO

Město Ústí nad Orlicí zřizuje 2x JPO kategorie III, a 2x JPO V. JPO III Ústí nad Orlicí sídlí: ul. Mistra Jaroslava Kociána 54; 562 01 Ústí nad Orlicí; velitel jednotky Jiří Novák, jednotka má 19 členů JPO III Ústí nad Orlicí-Černovír sídlí: Černovír 89; 562 01 Ústí nad Orlicí; velitel jednotky Ivan Špinler, jednotka má 22 členů JPO V Ústí nad Orlicí Hylváty sídlí: Třebovská 299; 562 03 Ústí nad Orlicí; velitel jednotky Daniel Kašpar, jednotka má 12 členů JPO V Ústí nad Orlicí Knapovec sídlí: Knapovec 140; 562 01 Ústí nad Orlicí; velitel jednotky Miloslav Kubát jednotka má 12 členů

 

3. Policie ČR

Policii ČR tvoří v Pardubickém kraji - Krajské ředitelství policie Východočeského kraje se sídlem v Pardubicích. V Ústí nad Orlicí je – Územní odbor vnější služby krajského ředitelství Policie Východočeského kraje (vedoucím je plk.Mgr. Štěpán) a územní odbor služby kriminální služby krajského ředitelství Policie Východočeského kraje (vedoucím je plk. Mgr. Štantejský), ul. Dělnická 1188, tel. 974 580 111 (101), tísňové č. 158.

 

4. Zdravotnická záchranná služba

Činnost této služby zabezpečují kraje. V bývalých okresních městech je zřízeno oblastní středisko zdravotnické záchranné služby - Oblastní ZZS Ústí nad Orlicí, Hylváty 474, tel. 465 555 113, tísňová č. 155, ředitelem je MUDr. Neubauer.,

5. Ostatní složky IZS

  • Městská policie Ústí nad Orlicí ,sídlo ul. Kostelní 18, 562 01 Ústí nad Orlicí; tísňové číslo 156; tel. 465 514 265; fax: 465 526 162; velitel: pan Martin Faltus
  • Armáda ČR, otázky komunikace s armádou řeší Krajské vojenské velitelství Pardubice, Hůrka 1100, tel. 973 243 200; ředitel: plk. gšt.Ing. František Hlaváček
  • Orgány ochrany veřejného zdraví - privátní lékaři s nejvyšší koncentraci v Nemocnici Ústí nad Orlicí (viz. internetové stránky)
  • Neziskové organizace a sdružení občanů (např. Český červený kříž OS Ústí nad Orlicí, sdružení kynologů, ...)
  • Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (např. havarijní služba VČE a.s., VČP a.s., VAK, pohřební služba, psychologická pomoc, ...)
  • Humanitární a charitativní organizace (např. Adra)
  • Další sdružení, organizace, sbory a vyčleněné síly a prostředky právnických a fyzických osob, ...

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Josef Nykodým Aktualizováno dne 4. 4. 2013
Krizové řízení
Informační centrum

Informační centrum

Chcete být informováni o dění ve Vašem městě na svůj email?
Registrujte svoji emailovou adresu a my Vám budeme novinky zasílat.
Kalendář akcí
Obecné informace

Čtvrtek 23. 5. 2024
Svátek má Vladimír

Mapa

Město Ústí nad Orlicí
kraj: Pardubický
okres: Ústí nad Orlicí
katastr. výměra: 36,36 km2
počet obyvatel:
14 395 (31. 12. 2015)
starosta: Petr Hájek

Web kamera