CZ
EN
DE
Vyhledání:
Aktuálně

Ztráty a nálezy

Od 01.01.2014 nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém je mimo jiné upravena problematika ztrát a nálezů. 

Nález se týká věci, kterou někdo bez projevu vůle ztratil. 

Ztracenou věc je povinen vrátit nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena – např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou (tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit – např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad apod.), oznámí nálezce bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce věc provozovateli těchto zařízení.

Poté, co dojde k oznámení nálezu, město vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. zveřejněním na úřední desce Města Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí čp. 7, Ústí nad Orlicí a webových stránkách města www.ustinadorlici.cz.

Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá město (včetně plodů a užitků  po případném odečtení nákladů na úschovu a nálezného) tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do tří let od vyhlášení nálezu.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Od 01.01.2014 městský úřad Ústí nad Orlicí při odevzdávání nálezu důsledně posuzuje, zda nalezená věc nespadá do kategorie předmětů, které nelze definovat a odevzdat jako nález, např.:

  • věci, které pro své poškození či zjevnou nefunkčnost nemohou sloužit k účelu, ke kterému sloužit mají
  • věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo, apod.,
  • věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé,
  • nefunkční elektroniku

O nalezené věci je možné se přihlásit osobně, v pracovní dny, na majetkoprávním odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí, ul. Sychrova čp. 16 Ústí nad Orlicí. Tel. +420 465 514 262 nebo e-mail: urbanova@muuo.cz.

Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci (např. nabývacím dokladem, popisem věci, svědeckou výpovědí, čestným prohlášením, apod.) a předložit průkaz totožnosti. 

Seznam uložených věcí: 

Číslo nálezuPřevzatoPopis nálezuUloženo do
24/2016 14.09.2016 dámské sportovní boty zn. NIKE 14.09.2015
23/2016 14.09.2016 mobilní telefon zn. LG 14.09.2019
22/2016 14.09.2016 elektrický paralyzér 14.09.2019
21/2016 30.08.2016 černá peněženka s hotovostí 30.08.2019
20/2016 10.08.2016 hotovost 10.08.2019
19/2016 27.07.2016 pánské hodinky 28.7.2019
18/2016 07.07.2016 pánské kolo zn. FORD 08.07.2019
17/2016 29.06.2016 krabička s tabákem, stěhovací hák 30.06.2019
16/2016 27.06.2016 černo stříbrné jízdní kolo 28.06.2019
15/2016 06.06.2016 dámské dioptrické brýle 07.06.2019
13/2016 26.05.2016 hotovost 27.05.2019
14/2016 26.05.2016 dětské jízdní kolo 27.05.2019
11/2016 26.04.2016 vrtačka + rozbrušovačka 27.04.2019
4K/2016 25.04.2016 klíč od OA zn Škoda na šňůrce 26.4.2019
10/2016 14.04.2016 zlatá náušnice s kamínkem 15.04.2019
9/2016 04.04.2016 pánské jízdní kolo zn. AMULET 07.04.2019
8/2016 04.04.2016 černá taštička se sadou pro diabetiky 05.04.2019
7/2016 30.03.2016 MT zn.NOKIA 6233 31.03.2019
6/2016 30.03.2016 hotovost 31.03.2019
5/2016 29.03.2016 pánské modré kolo 31.03.2019
Krizové řízení
Informační centrum

Informační centrum

Chcete být informováni o dění ve Vašem městě na svůj email?
Registrujte svoji emailovou adresu a my Vám budeme novinky zasílat.
Kalendář akcí
Obecné informace

Čtvrtek 23. 5. 2024
Svátek má Vladimír

Mapa

Město Ústí nad Orlicí
kraj: Pardubický
okres: Ústí nad Orlicí
katastr. výměra: 36,36 km2
počet obyvatel:
14 395 (31. 12. 2015)
starosta: Petr Hájek

Web kamera